ต้องการทราบเวลาให้บริการของ “โชนันโมโนเรล” สายคามาคุระ-เอะโนะชิมะ
สถานีโอฟุนะ รถไฟขบวนแรกออก 5:35 น. ขบวนสุดท้าย 23:50 น. สถานีโชนันเอะโนะชิมะ รถไฟขบวนแรกออก 5:25 น. ขบวนสุดท้าย 23:26 น. ในระหว่างวัน รถออกทุกๆ 7 นาที และวิ่ง 8 รอบต่อชั่วโมง ทั้งหมดประมาณ 130 รอบ
สามารถใช้บัตรโดยสาร Japan Rail Pass กับ “โชนันโมโนเรล” สายคามาคุระ-เอะโนะชิมะได้หรือไม่?
สามารถใช้บัตรโดยสารเจแปน เรล พาสได้เฉพาะรถไฟในเครือ JR เท่านั้นไม่สามารถใช้กับโมโนเรลได้
รับบัตรเครดิตหรือไม่?
ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ กรุณาชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
“โชนันโมโนเรล” สายคามาคุระ-เอะโนะชิมะมีบริการ Wi-Fi หรือไม่?
มี wi-fi ให้ใช้บริการที่สถานีโอฟุนะกับสถานีโชนัน-เอโนชิมะ
มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่?
ปัจจุบันยังไม่มีบริการ
ใช้เงินตราต่างประเทศได้หรือไม่?
ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้เงินตราต่างประเทศได้
กรณีที่ทำบัตรโดยสารหายจะต้องดำเนินการอย่างไร?
กรุณาชำระค่าโดยสารอีกครั้งโดยคิดจากสถานีที่ขึ้นมา
(หากไม่ทราบว่าขึ้นจากสถานีใด จะคิดค่าโดยสารจากสถานีต้นทาง)
หากลืมของไว้บนรถไฟหรือที่สถานีจะต้องดำเนินการอย่างไร?
ติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมลด้านล่างนี้
info@shonan-monorail.co.jp
ค่าโดยสารของเด็กเริ่มจากอายุเท่าไหร่?
อายุ 12 ปี ขึ้นไป ... ค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่
อายุ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 ปี ... ค่าโดยสารสำหรับเด็ก
มีห้องน้ำให้บริการหรือไม่?
ปัจจุบันมีที่สถานีโอฟุนะ สถานีโชนันมาจิยะ และสถานีโชนันเอะโนะชิมะ

For questions regarding traveling Japan, ask at Japan Trip Search
JAPAN TRIP SEARCH